Regler for moderne meite

Endringer fra NKFF's årsmøte 29.mars 2017 er merket med gul farge:


Post Comment