Totalt antall sidevisninger

tirsdag 1. oktober 2013

2013-10-01 Sjekk av mulig strekke i Aremarksjøen

Vi i SFK Acerina har i den senere tiden snust litt på ei ny strekke i Aremarksjøen. Runar var den som testet her først, og har testet både ovenfor og nedenfor kraftanlegget i år. Håvard var med Runar på siste turen da dem testet på oversiden.

Runar kunne melde om bra med flire, mort og brasme på nedsiden av anlegget, og på oversiden av anlegget var det bra med mort.

Her ser dere ett kartutdrag fra nedenfor demningen:

Runar fisket det jeg har merket som rød sone. Går en kraftledning der, så mulig vi ikke har med akkurat den plassen på en konkurranse. Nederste røde streken er ei brygge som ligger litt ut fra land. Har plass til 5 stk utpå der og, men det er heller ikke ei prioritert strekke.

Lyseblå strekke rett på nedsiden av brygga er derimot en fin strekke. Plass til 6-7 mann. Men det er noen greiner på buskene der som eventuelt på kuttes ned. Vi i Acerina skal ta kontakt med grunneier der, som vi tror er kommunen,

Lilla strekke er i slusekanalen. Denne så veldig fin ut under befaring. Øverste 4 plassene kan sitte på brygga, og resten nedover kan sitte på gresset. Må rydde noen få greier nederst på strekka her også. Plass til 8-9 mann.

Mørkeblå strekke. Om vi velger å heller bruke denne, så kan vi selvsagt ikke bruke lilla strekke. Men mørkeblå strekke er jo da endel lenger. Tror det er mulig med opp mot 15 mann nedover der. Dette er på fastlandet, så her tror vi det er en privat grunneier. Så vi må evt få godkjenning av han til å fiske der, og også her kunne det vært greit å fjerne noen greier.

Strekningen på oversiden av kraftanlegget:

Dette er strekka på oversiden av kraftanlegget. Runar og Håvard fisket nedstrøms på den blå stripa. bra med mort på TAP, og det var også fisk ute på bolo, men der var det opp mot 7-8 meter dypt. Var litt vegetasjon i vannet på TAP-avstand, så det må vi evt ljåe bort før en konkurranse. Det er plass til 12-13 mann her.

Et par av strekkene vil vel bli testet på winterleague i år, med forbehold om at vi får rydde litt greiner. På sikt kan vi kanskje også vurdere GP-stevne her. For slik vi ser det så skal vi få inn opp til 30 mann 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Post Comment